TRADITION

Initiation à la danse bèlè, atelier tambour, atelier ti-bwa.

Bèlè
Bèlè

Danse

Ce cher tambour
Ce cher tambour
Bèlè
Bèlè

Initiation à la danse bèlè

Tambour
Tambour

Initiation au ti-bwa/tanbou